آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
خانه کامپیوتر تربت جام
1396/10/30 :: لیست تجهیزات هوشمند سازی1396/10/16 :: 1396/09/24 :: آموزش کار با تخته هوشمند به پرسنل دبستان غیرانتفاعی نیوشا تربت جام1396/09/24 :: آموزش کاربردی استفاده بهینه از تخته های هوشمند به دبیران دبیرستان پژوهش1396/09/24 :: آموزش کاربردی طریقه استفاده ار تخته هوشمند پارس در جمع دبیران دبیرستان غیرانتفاعی بهزاد1396/09/24 :: آموزش کاربردی استفاده بهینه از تخته های هوشمند دبیرستان تیزهوشان فرزانگان11396/09/24 :: آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه دبیران دبیرستان فرزانگان21396/09/24 :: نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش در روستاهای محروم شهرباخرزبه سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی1396/09/24 :: نصب دیتا پروزکتور در مدارس محروم شهر صالح آباد به سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی1396/08/20 :: خانه کامپیوتر را بیشتر بشناسید1396/08/20 :: پروژه نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش در روستاهای محروم شهرتایباد به سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی1396/08/19 :: تخته هوشمندپارس

مقالات سایت

اعلانات2

نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش- دبستان زنده یاد  منصور مداحی  روستای جهان آباد

نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش- دبستان زنده یاد منصور مداحی روستای جهان آباد

پروژه هوشمند سازی (نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش) دبستان

نمایش
نصب برد هوشمند پارس 86 اینچ شرکت دانش آوران در دبیرستان فرزانگان2

نصب برد هوشمند پارس 86 اینچ شرکت دانش آوران در دبیرستان فرزانگان2

نصب برد هوشمند پارس 86 اینچ شرکت دانش آوران به

نمایش
آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام

نمایش
نصب تخته های هوشمند پارس تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی

نصب تخته های هوشمند پارس تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی

همزمان با جشن نگین آفرینش حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم افتتاحیه

نمایش
پروژه نصب تخته هوشمند جدید پارس و دیتا پروژکتور در دبیرستان آیت ا... خامنه ای نصرآباد

پروژه نصب تخته هوشمند جدید پارس و دیتا پروژکتور در دبیرستان آیت ا... خامنه ای نصرآباد

نمایش
پروژه نصب تخته هوشمند جدید پارس و دیتا پروژکتور در دبستان غیرانتفاعی نیلوفران -دی ماه96

پروژه نصب تخته هوشمند جدید پارس و دیتا پروژکتور در دبستان غیرانتفاعی نیلوفران -دی ماه96

نمایش
پروژه نصب دیتا پروژکتور در دبیرستان غیرانتفاعی بامداد دوره دوم متوسطه - آذرماه96

پروژه نصب دیتا پروژکتور در دبیرستان غیرانتفاعی بامداد دوره دوم متوسطه - آذرماه96

نمایش

سخن روز

معرفی نرم افزارها

آرشیو معرفی نرم افزار

گالری تصاویر

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

مشاهده
آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

مشاهده
آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

مشاهده
آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

مشاهده
آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه معاونین آموزشی دوره دوم متوسطه شهر تربت جام زمستان96

مشاهده
نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

مشاهده
نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

مشاهده
نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

مشاهده
نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

مشاهده
نصب و افتتاحییه تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام-با حضور معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش

نصب و افتتاحییه تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام-با حضور معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش

مشاهده
نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

مشاهده
نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

نصب تخته های هوشمند پارس 86 اینچ تولیدی شرکت دانش آوران در دبستان پروین اعتصامی تربت جام

مشاهده